Tijdens de centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs moeten docenten vragen over opgaven, de normering en correctievoorschriften snel verwerkt worden. Hoe het College voor Toetsen en Examens dit doet wordt in deze animatie uiteengezet.
Opdrachtgever: Wirtz Film & Experience voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Productie, redactie: Pamela Berhitoe
Vormgeving: En Publique, Inge van den Berg
Animator: Jonas Ott
Sound design: Dennis van Rijswijk