Klimaatadaptatie en energietransitie veranderen het landschap van Nederland met windturbines, zonneweides, meer woningen en de online economie leidt tot enorme distritbutie- en datacenters.
De Erfgoed Deal zoekt, financiert en publiceert aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen. Om de opgedane kennis te delen is voor drie projecten een videoreportage gemaakt:
Thema Stedelijke Groei en Krimp: Renovatie schoolgebouwen in groeikern Nieuwegein.
Thema Energietransitie en Duurzaamheid: Zonnepanelendak Meester van der Heijdegroeve in Zeeland.
Thema Klimaatadaptatie: Herstel monumentaal stadspark Sittard als waterbuffer.
Opdrachtgever: Wirtz Film & Experience voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Productie, redactie, regie: Pamela Berhitoe
Camera, drone: Robijn Voshol, Henk Leurink, Kees Riphagen, Luuk de Kok, Pim Dijkman
Montage: Harmen van Eersel